Škola demokracie 3

Medzinárodný projekt „SPACE“
7. septembra 2021

  Prípravná návšteva

  9. – 10.2.2020 sa uskutočnila prípravná návšteva projektu v Zlíne, za účasti 2 lídrov zo SR
  (KCVČ – RCM) a 2 lídrov z ČR (GJŠ Zlín). Mládežnícka výmena naplánovaná na termín 15. – 21. 3.2020 v školiacom stredisku „Horský hotel Poštár“ v Belušských Slatinách, v počte 40 žiakov vo veku 13 – 16 rokov, ktorí mali záujem pracovať na rozvoji ŽŠR na svojej škole pod dohľadom dvoch lídrov, sa z dôvodu nariadenia vlády ohľadom šírenia koronavírusu COVID-19 nemohla uskutočniť v pôvodnom plánovanom termíne.

  Hlavná myšlienka

  Hlavnou myšlienkou medzinárodnej výmeny je stretnutie mladých ľudí z rôznych európskych krajín, ktorých spája spoločná téma. Počas výmeny si rozvíjajú rôzne kompetencie a vymieňajú si skúsenosti, spoznávajú iné kultúry a prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania, ako sú workshopy, 2 teambuilding a aktivity , ktorých cieľom je vytvoriť súdržnosť skupiny, rolové hry, simulácie, diskusie a iné efektívne nástroje rozvíjajúce vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Projekty mládežníckych výmen podporuje grantový program Európskej komisie Erasmus +, časť neformálneho vzdelávania, ktorá sa snaží podporiť prostredníctvom týchto projektov rozvoj interkultúrneho vzdelávania, aktívneho občianstva, demokracie, dobrovoľníctva a iných aktuálnych tém na území Európskej únie.

  Cieľová skupina a kontext projektu

  Našou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 13 do 16 rokov, ktorí sa snažia rozvíjať žiacke školské rady na základných školách, alebo osemročných gymnáziách. Po uskutočnení stretnutí, workshopov a školeniach sme zistili, že motivácia je najdôležitejšou potrebou tejto cieľovej skupiny. Podobná situácia je v meste Zlín, a celom Zlínskom kraji. Zástupcovia ŽŠR na základných školách majú potenciál na organizovanie aktivít, ale stretávajú sa aj s problémami s ich propagáciou a prezentáciou ich názorov a všetkých akcií medzi spolužiakmi a zároveň smerom k vedeniu školy a pedagogickému zboru. Na základe predchádzajúcich skúseností sme v roku 2020 pripravili projekt v spolupráci s partnerom – Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, Česká republika.
  Projekt je podporený z grantového programu Erasmus + oblasť mládeže a pokrýva všetky náklady účastníkov spojené s projektom.

  Počas projektu nebudeme otvárať len témy súvisiace so žiackymi školským radami a ich činnosťou, ale budeme sa venovať aj ďalším témam a to, kto je zriaďovateľ školy, aké má právomoci, čo je to občianstvo a EÚ. Zároveň budú účastníci počas projektu veľa komunikovať, diskutovať a pracovať v rôznych tímoch čo im rozvinie aj ďalšie kompetencie. Okrem iného budú vytvárať aj krátke filmy, takže aj kreativita a digitálne technológie nezostanú nepovšimnuté. Počas projektu budú účastníci vedení a motivovaní k reflektovaniu ich zážitkov a novonadobudnutých zručností.

  Radi by sme, aby projekt viedol účastníkov k získaniu vedomostí a zručností, ktoré im pomôžu v ich práci v študentskej rade na školách, ale aj v denných situáciách a aby im pomohol pochopiť prepojenie demokracie a žiackych školských rád a dôležitú úlohu participácie v spoločnosti.

  Termín a miesto konania projektu: Penzión Branecký v Trenčíne, 27.9. – 3.10.2021

  Facebook

  Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress