Ďakujeme Erasmus +! SPACE 2 máme úspešne za sebou

Ešte stále sa môžeš prihlásiť na medzinárodný projekt SPACE 2
18. augusta 2021
Vďaka Trenčianskemu dobrovoľníckemu centru sa Týždeň dobrovoľníctva uskutoční aj v Trenčianskom kraji
16. septembra 2021

Koncom augusta a začiatkom septembra (konkrétne 27.8 – 4.9. 2021) prebiehalo pokračovanie projektu SPACE „Student parliaments for an active and creative Europe“. Projekt prebiehal v rámci programu Erasmus +. Účastníci z troch európskych krajín si medzi sebou vymenili informácie a skúsenosti o svojich mládežníckych parlamentoch a žiackych školských radách v prekrásnom prostredí Penziónu Branecký v Trenčíne. Projektovým jazykom bola angličtina.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť účasť mládeže na veciach verejných na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Preto sme sa rozhodli pracovať predovšetkým so študentmi stredných škôl, ktorí sú priamo zapojení do aktivít svojich študentských parlamentov alebo žiackych školských rád. Títo mladí ľudia už majú určité skúsenosti s témami participácia, inklúzia, dobrovoľníctvo, možnosti žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov a súvisiaca legislatíva a iné, ktorým sme sa venovali a ďalej rozvíjali počas projektu. Veľmi potrebnými pridanými blokmi v projekte boli aj témy podporujúce ich aktívnu účasť na veciach verejných, rozvoj mäkkých zručností, ako je komunikácia, riadenie skupín, plánovanie a delegovanie.

Program bohatý na aktivity

Aktivity počas projektu:

 • Zdieľanie skúseností
 • Práca s motiváciou mladých ľudí zapojiť sa do demokratických aktivít, vrátane študentských parlamentov
 • Interkultúrna výmena a učenie sa
 • Oboznámenie sa so zákonmi a legislatívou, ktoré upravujú prácu študentských parlamentov v zúčastnených krajinách
 • Diskutovať o právach a povinnostiach študentských parlamentov s cieľom objasniť jeho úlohu v školskom prostredí
 • Denne vedená sebareflexia a skupinová reflexia o procese učenia sa počas celého projektu, ako aj o práci na študentských parlamentoch – čo mi dalo a vzalo?
 • Rozvoj mäkkých zručností účastníkov, ako je komunikácia a riešenie konfliktov
 • Vybaviť účastníkov niektorými základnými propagačnými schopnosťami potrebnými pri ich aktivitách v študentských parlamentoch: tvorba videa, tvorba propagačných materiálov
 • Riešenie problémov spôsobených pandemickou situáciou
 • Ako môže byť študentský parlament nápomocný študentom a vedeniu škôl počas krízových situácií?;
 • Follow Up;
 • Novinky Erasmus +, Európsky zbor solidarity.

Týmito aktivitami chceli organizátori a partneri projektu (KCVČ – RCM, FEIS, Petrklíč help) naplniť hlavné ciele projektu. Účastníci získali nové zručnosti v plánovaní, delegovaní, riadení skupín a komunikácii. Dôležitou súčasťou každého dňa bola sebareflexia a zhodnotenie.

Na prelomenie prvopočiatočných bariér a v nasledujúcich dňoch na „prebudenie“ skupiny poslúžili energizéry. Používali sa nielen na začiatku dňa, ale aj vždy keď klesala pozornosť zúčastnených po náročnejšom programe. Účastníci projektu často pracovali v zmiešaných skupinách čo podporilo výmenu skúseností.

Koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja informovala prítomných o novinkách na regionálnej úrovni. Pozornosť upriamila aj na unikátny projekt s názvom Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno–vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji““ skrátene „4EDU“, ktorý vytvorí a v praxi odskúša nový spôsob podpory a vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníkov s mládežou a žiakov. Tento projekt zásadne ovplyvní spôsob výchovno vzdelávacieho procesu na stredných školách a školské prostredie. Bude reflektovať na existujúce podporné aktivity v kraji a situáciu, ktorá je v súčasnosti na stredných školách.

Video z projektu SPACE 2

Fotky z projektu nájdete v našej galérii: http://rcmtn.sk/galeria/

Partneri projektu

NázovKrajina
FEIS FoundationPoľsko
Petrklíč helpČeská republika


Poslaním nadácie FEIS je rozširovať obzory mladých ľudí a dopĺňať ich vzdelávanie v oblastiach, ktoré sú zanedbávané tradičným vzdelávacím systémom. Nadácia európskych iniciatív v Sliezsku (FEIS) bola založená v roku 2010. Jej hlavnými cieľmi sú: rozvoj občianskej spoločnosti, podpora európskej spolupatričnosti, začlenenie vylúčených osôb alebo osôb ohrozených vylúčením k účasti na spoločenskej aktivite, mobilizácia mladých ľudí k účasti na verejných veciach a podpora kultúrnych a geografických hodnôt poľskej provincie – Sliezska v Európe.


Petrklíč help je miestom, kde mladí ľudia nachádzajú priestor ku kreativite a príležitosť na dobrovoľníctvo, rozvoj, poučenie, odpočinok i zábavu. Petrklíč help je mládežnícka, vzdelávacia a inovačná nezisková organizácia pôsobiaca od roku 2005. Má bohaté skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, poradenstvom, dobrovoľníctvom, rozvojom mladých ľudí a ich myšlienok, cezhraničnou i medzinárodnou spoluprácou, ekologickou problematikou a participáciou mládeže.

Program Erasmus+

Zdroj: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sk

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jeho rozpočet je približne 26,2 miliardy EUR. V porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobok finančných prostriedkov. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu.

Program ďalej slúži na:

 • podporu európskeho piliera sociálnych práv,
 • výkon stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a
 • rozvoj európskeho rozmeru v športe.

Viac informácií o tomto programe nájdete na www stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress