Projekt "SPACE 2"

Tréningový kurz v Poľsku "With the eye of youth"

Projekt "4EDU"

Projekt "Kraj a mestá spolu pre mladých"

Školenie stredoškolského parlamentu Trenčianskeho kraja

Stretnutie stredoškolského parlamentu Trenčianskeho kraja

Stretnutie koordinátorov žiackych školských rád

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Projekt "Kedysi a dnes"