Konferencia Sila mladých – Youth power 18.4.2023 na Úrade TSK vznik Krajského mládežníckeho parlamentu TSK s predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom

Stretnutie Medzisektorovej pracovnej skupiny TSK pre mládež 29.3.2023
28. marca 2023
Sila mladých – Youth power 5.4.2023 s Radou mladých Partizánske
5. apríla 2023

Konferenciou nadväzujeme na pravidelné stretnutia Stredoškolského parlamentu TSK s pánom predsedom kraja a pripájame aj mládežnícke parlamenty miest s cieľom ešte lepšieho rozvoja participácie a spolupráce s oblasti práce s mládežou na území Trenčianskeho kraja

Program stretnutia:

1. Otvorenie

2. Novinky na regionálnej a národnej úrovni v oblasti práce s mládežou 

3. Predstavenie Krajského mládežníckeho parlamentu Trenčianskeho kraja https://rcmtn.sk/silamladych-skolenie4-2023/

4. Diskusia s predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom

5. Workshopy na rôzne témy

6. Prezentácia výstupov

7. Záver

Konferencia Sila mladých je otváracou veľkou aktivitou projektu, ktorý získalo Regionálne centrum mládeže z grantového programu Erasmus +. Dvojročný projekt priamo reflektuje na potreby mladých ľudí v Trenčianskom kraji a jeho aktivity a ciele z Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2028. Spolu s partnermi chceme pomôcť rozvíjať participáciu a aktivizáciu mladých ľudí aj v ďalších mestách. Mládežnícke parlamenty v samotných mestách spájajú a prepájajú mladých ľudí zo školských parlamentov. Z krajskej úrovne chceme napomôcť tomuto procesu a vytvoriť priestor na spoluprácu školských a mládežníckych parlamentov ale aj organizácií a neformálnych skupín v oblasti práce s mládežou.

Partnera projektu, CVČ Púchov, na konferencii zastupovala Koordinátorka práce s mládežou mesta Púchov a riaditeľka CVČ PaedDr. Alena Strýčková, ktorá zároveň koordinuje Mládežnícky parlament mesta Púchov, ktorých členov sme tiež mali možnosť privítať a CVČ Prievidza, ktoré zastupovala Koordinátorka práce s mládežou mesta Prievidza Mgr. Katarína Cifríková, spolu s členmi Rady mladých mesta Prievidza.

Aj preto samotnej konferencii predchádzalo školenie, na ktorom sme diskutovali so zapojenými zástupcami školských a mládežníckych parlamentov, ktorí jednohlasne schválili vznik

Krajského mládežníckeho parlamentu TSK

v zmysle § 10 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Nakoľko školenia sa nezúčastnili všetci „delegáti“ – zástupcovia všetkých školských parlamentov SŠ v kraji a mládežníckych parlamentov, rozhodli prítomní zvoliť dočasne poverené predsedníctvo Krajského mládežníckeho parlamentu TSK, ktoré pripraví všetky náležitosti do prvých oficiálnych volieb predsedníctva KMP TSK, ktoré sa uskutočnia v októbri 2023.

A práve na Konferencii SILA MLADÝCH 18.4.2023 svoju víziu a misiu pánovi predsedovi TSK Ing. Jaroslavovi Baškovi a Ing. Richardovi Hančinovi, vedúcemu Odboru školstva a kultúry predstavilo predsedníctvo KMP TSK na čele s predsedníčkou Terezou Makišovou z Gymnázia M. R. Štefánika z Nového Mesta nad Váhom, podpredsedníčkou Alexandrou Karvašovou z Gymnázia Považská Bystrica a podpredsedom Lukášom Mikušincom zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša z Trenčína.

Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška ocenil iniciatívu mladých ľudí a podporil myšlienku rozvoja spolupráce medzi TSK a KMP TSK, ktorý bude zastrešovať mládežnícke a školské parlamenty nielen zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Informoval aj o aktualitách a aktuálnych aktivitách, ktoré podporujú aj témy, ktoré najviac rezonovali v aj v témach workshopov na konferencii, ako sú inklúzia, dobrovoľníctvo, duševné zdravie a činnosť KMP TSK.

Samotné workshopy, ktoré facilitovali členovia KMP TSK, sa venovali téme duševného zdravia mladých ľudí s Veronikou Plachou z Gymnázia Prievidza a činnosti KMP TSK pod vedením Martina Daška zo Strednej odbornej školy z Handlovej. Tému inklúzie si prebrala Monika Velacková zo Slovenského paralympijského výboru a dobrovoľníctvu sa venovala Stanislava Mináriková z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Súčasťou programu boli aj aktuálne informácie o pripravovaných aktivitách Regionálneho centra mládeže a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v podaní Stanislavy Minárikovej a Silvie Štefánikovej. Výstupy workshopov okrem iných poukázali vo všetkých témach, že mladí ľudia vnímajú ako najväčší problém práve informovanosť. Rozvoju a hľadaniu najlepších ciest na informovanie mladých mladými budú hľadať práve členovia nového predsedníctva KMP TSK.

V kongresovej sále TSK sa zišlo 61 zástupcov z 25 škôl – zástupcov školských parlamentov stredných škôl a 2 mládežníckych parlamentov z Trenčianskeho kraja.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Tešíme sa na všetkých – už čoskoro

VIAC O PROJEKTE: SILA MLADÝCH

Projekt Sila mladých je podporený z grantového programu Erasmus +. Je zameraný na podporu vzniku a činnosti mládežníckych parlamentov, rozvoja participácie mladých ľudí nielen na lokálnej, ale aj regionáolnej úrovni a spolupráce mládežníckych parlamentov na území Trenčianskeho kraja.

Projekt realizujeme s partnermi CVČ Včielka Púchov a CVČ Prievidza.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o demokratickom systéme a jeho reflektovaní na činnosť študentských parlamentov a následne zvýšiť aktívnu participáciu mládeže na živote ich komunít. Účastníci sa podelia o svoje skúsenosti a nápady s ostatnými mladými ľuďmi z iných európskych krajín, pokiaľ ide o demokraciu, aktívnu účasť mládeže a prácu študentských parlamentov.

Ďalšie informácie o projekte na podporu fungovania školských a mládežníckych parlamentov Trenčianskeho kraja:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress