Náš tím

Ing. Silvia Štefániková

koordinátorka práce s mládežou TSK

+421 903 239 432


Ing. Katarína Bučková

všeobecný účtovník

032/744 60 49


PaedDr. Mária Petríková

metodik/asistent koordinátora práce s mládežou TSK

032/744 60 48


Žaneta Gavendová

metodik

032/744 60 49


Stanislava Magulová

administratívny zamestnanec

032/744 60 48


Kontaktný formulár

Regionálne centrum mládeže Trenčín