Pracovné stretnutie „Mládež v krajoch“, 11.-13.3.2024 Piešťany

Sila mladých – Youth power Školenie 7.-9.3.2024 – školenie mládežníckeho parlamentu mesta Handlová
26. februára 2024
Školenie Sila mladých 12.-14.4.2023, Trenčín – Založenie Krajského mládežníckeho parlamentu TSK
4. marca 2024

V dňoch 12.-13.3.2024 sa konalo prvé pracovné stretnutie vyšších územných celkov „Mládež v krajoch“, ktoré organizovali v spolupráci MŠVVaM SR, NIVAM a členkou Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže za Združenie samosprávnych krajov SK8 Ing. Silvia Štefániková, Koordinátorka práce s mládežou TSK.

Pracovné stretnutie bolo zamerané na:

  • zistenie aktuálnej situácie v oblasti práce s mládežou v našich krajoch, výmenu skúseností medzi krajmi v oblasti práce s mládežou,
  • prezentáciu úloh vyplývajúcich zo Stratégie SR pre mládež do roku 2028,
  • aktuálne novinky v oblasti práce s mládežou z národnej úrovne,
  • výstupy a činnosť Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže MŠVVaM SR pre mládež,
  • rozvoj spolupráce krajov s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže,
  • informácie o novom projekte pre kraje „Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých“ MPSVaR SR.

So zástupcami jednotlivých VÚC sme diskutovali o otázkach kam smerujeme, teda aké máme strategické dokumenty v našich krajoch v oblasti práce s mládežou, prípadne aký máme proces ich prípravy a implementácie, spôsobu vyhodnocovania, kto je zodpovedný za tento proces, prípadne akých partnerov majú VÚC pri napĺňaní úloh a opatrení zo strategických dokumentov. Ale v mnohom diskusia viedla aj k identifikovaniu najväčších výziev v oblasti práce s mládežou na území jednotlivých krajov, ale aj výmenu skúseností o najväčších úspechoch, ktoré sa podarili.

Prezentácie opatrení vyplývajúcich zo Stratégie SR pre mládež do roku 2028, výstupov a činnosti Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže, ale aj ďalších dôležitých informácií pre účastníkov  predstavil  Mgr. Ľubomír Blaho, oddelenie mládeže MŠVVaM SR.

O aktuálnych novinkách v oblasti práce s mládežou z národnej úrovne sme sa rozprávali so zástupcami NIVAM:  Tomášom Horváthom – riaditeľ odboru podpory neformálneho vzdelávania a Izabelou Larou Tiripovou. Na stretnutí sa k nám pridali aj regionálny koordinátori NIVAM, čo prinieslo ďalší rozmer sieťovania a rozvoj ďalšej spolupráce nielen medzi krajmi a národnou úrovňou, ale aj na regionálnej  prípadne lokálnej úrovni.

Veľkým prínosom bol vstup Mareka Korca, manažéra programovania zo sekcie riadenia programov EÚ MPSVaR SR o aktuálnej výzve pre VÚC – projekte „Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých“ MPSVaR SR.

 „V práci s mládežou sa snažíme reflektovať na  aktuálnu situáciu a potreby, a aj preto nie je smerovanie a spôsob implementácie v každom kraji rovnaký. Rada by som poďakovala MŠVVaM SR a zástupcom NIVAM, že nám dopomohli uskutočniť takéto stretnutie a vytvoriť tak priestor na vzájomné zdieľanie informácií, sieťovanie, informovanie sa navzájom, ale aj o mnohých aktualitách z národnej úrovne. Čo spoločne vnímajú všetky kraje ako veľmi podstatné je dôležitosť zabezpečenia personálnej stabilizácie ako základu trvalo udržateľnej práce s mládežou nielen na regionálnej úrovni. Druhým dôležitým aspektom je práve rozvoj spolupráce a sieťovania. Tak sa vieme aj vzájomne inšpirovať dobrými príkladmi praxe, skvalitňovať našu prácu a tým vytvoriť podmienky pre kvalitný rozvoj našich mladých ľudí a lepšie ich pripraviť nielen na trh práce, ale aj kvalitnejší osobný život.“

Ing. Silvia Štefániková – Koordinátorka práce s mládežou TSK, členka MPS MŠVVaŠ SR

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Štefániková, Koordinátorka práce s mládežou TSK, mobil: 0903 239 432, e-mail: silvia.stefanikova@kcvc.sk, rcmtrencin@gmail.com

Pozvánku s informáciami nájdete tu:

Výstupy zo stretnutia

InštitúciaMeno a priezviskoFunkcia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRMarek Korecmanažér programovania
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRĽubomír Blahohlavný štátny radca
Národný inštitút vzdelávania a mládežeTomáš Horváthriaditeľ odboru podpory neformálneho vzdelávania
Národný inštitút vzdelávania a mládežeIzabela Lara TiripováVedúca oddelenia podpory práce s mládežou
Bratislavský samosprávny krajKatarína Formánkováreferent odd. mládeže a športu BSK
Bratislavský samosprávny krajJana Dúbravkovávedúca oddelenia mládeže a športu
Trnavský samosprávny krajMgr. Zsolt Barcziodborný referent – Odbor školstva
Trnavský samosprávny krajMagdaléna Biščováprojektová manažérka
Trenčiansky samosprávny krajJana Maršálkováreferent odd. školstva, kultúry, mládeže a športu
Trenčiansky samosprávny krajSilvia ŠtefánikováKoordinátorka práce s mládežou TSK
Trenčiansky samosprávny krajKatarína RadzováOdborný referent súťaží
Žilinský samosprávny krajMarcel RypákKoordinátor projektov – ospravedlnil sa
Žilinský samosprávny krajMartina Gajdárováodborná referentka ( metodička pre mládež, šport, prevenciu kriminality)
Banskobystrický samosprávny krajMgr. Gabriela Seleckázástupkyňa riaditeľky CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny krajSilvia MašlárováMetodička pre vzdelávacie aktivity na školách Urad BBSK
Košický samosprávny krajEva FarkašovskáReferent pre neformálnu prácu s mládežou / od 15. 3. manažérka na projekte „NEET“
Košický samosprávny krajJakub SpišakPracovník s mládežou
Prešovský samosprávny krajSlavka Olejníkováreferent na oddelení metodiky, mládeže a športu
Nitriansky samosprávny krajAlena Jančoková Žáčikovávedúca oddelenia mládeže, telesnej kultúry a športu
Nitriansky samosprávny krajAndrea Valchoňováodborný referent pre prácu s mládežou, mimoškolské aktivity a sociálno- patologické javy

Kontakty na RK NIVAM:

KrajMenoPriezviskoEmailMobil
BratislavaMilanPolešenskýmilan.polesensky@nivam.sk+421 903 459 169
TrnavaMartaHlavatámarta.hlavata@nivam.sk+421 918 364 704
Južné SlovenskoBalázsKantárbalazs.kantar@nivam.sk+421 917 402 524
NitraMarcelMudrákmarcel.mudrak@nivam.sk+421 908 678 815
TrenčínHelenaKlempahelena.klempa@nivam.sk+421 917 402 522
Banská BystricaDarinaDiošiovádarina.diosiova@nivam.sk+421 907 992 975
ŽilinaKarolínaMajkovákarolina.majkova@nivam.sk+421 917 402 506
KošiceMartinaPihuličovámartina.pihulicova@nivam.sk +421 918 539 420
PrešovTomášJuskivtomas.juskiv@nivam.sk+421 908 674 552

MŠVVaM SR


Linky MŠVVaM SR

Mládež

Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Vnútorné rezortné predpisy

NIVAM – aktuálne aktivity

MPSVaR SR

Výzva:

https://www.employment.gov.sk/sk/sekcia-fondov-eu/programove-obdobie-2021-2027/vyzvy-dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy-dop-esf/

Aktuálna situácia v krajoch:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress