Stretnutie Medzisektorovej pracovnej skupiny TSK pre mládež 29.3.2023

GOING IN – SK/PG projekt Erasmus +, zameraný na podporu výmeny skúseností pracovníkov s mládežou v oblasti práce s duševným zdravím mladých ľudí
23. marca 2023
Konferencia Sila mladých – Youth power 18.4.2023 na Úrade TSK vznik Krajského mládežníckeho parlamentu TSK s predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom
3. apríla 2023

Obsahom stretnutia boli informácie o uskutočnených aktivitách za rok 2022 a plánovaných na rok 2023. Zúčastnení jednohlasne schválili plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK za rok 2022 a plánu na rok 2023. Ďalšou časťou programu bolo aj zisťovanie a malý prieskum zameraný na informácie a informovanosť. Vyplynuli z neho zmeny v preferenciách spôsobu informovanosti , ale ja potrebe venovať sa naďalej hľadaniu nových spôsobov informovanosti v oblasti práce s mládežou. Následne Silvia Štefániková – Koordinátorka práce s mládežou spoločne so Stanislavou Minárikovou predstavili KALENDÁR AKTIVÍT na stránke Regionálneho centra mládeže, kde ktokoľvek môže propagovať aktivitu v oblasti práce s mládežou. Ďalšou veľkou oblasťou, ktorej je potrebné sa v budúcnosti venovať je inklúzia a podpora informovanosti, otvorenosti organizácií a všetkých aktérov. Podpore Informovanosti a hľadaniu spôsobov, ako nájsť efektívny a najvhodnejší spôsob informovanosti sme venovali aj jeden z wokshopov. Jeden z návrhov bolo aj prepojenie aj novovzniknutých odborov s praxou – či už na lokálnej, ale aj regionálnej úrovni.

Na základe zmeny legislatívy, ale aj podnetov a záujmu mladých ľudí vznikol projekt Sila mladých, prostredníctvom ktorého budeme z regionálnej úrovne v spolupráci s partnermi CVČ Púchov a CVČ Prievidza a ich mládežníckymi štruktúrami podporovať vznik, kvalitné fungovanie a rozvoj spolupráce mládežníckych parlamentov na území Trenčianskeho kraja, ale aj vznik Krajského mládežníckeho parlamentu TSK.

Duálne vzdelávanie bola ďalšia téma samostatného workshopu na zasadnutí a výstupom je aj potreba podpory zapojenia nových firiem, škôl, ale aj vzdelávania inštruktorov a ďalšie výzvy v oblasti. Pán Karol Šperka poukázal na potrebu zavádzania uznania kompetencií nadobudnutých dlhodobou praxe aj vo formálnom vzdelávaní.

Na workshope na tému dobrovoľníctvo sa zúčastnení zhodli, že celkovo prevládajú jednorazové dobrovoľnícke aktivity, a chýba nám podpora náboru nových dobrovoľníkov, ale aj viac rozšírené dlhodobé dobrovoľníctvo, ale aj mapovanie možností dobrovoľníckych aktivít. Na druhej strane máme množstvo dobrých príkladov praxe, a napríklad aj členovia a aj koordinátori školských a mládežníckych parlamentov dlhodobo pôsobia ako dobrovoľníci. Dôležitým aspektom je prínos dobrovoľníctva pre osobnostný rozvoj samotných dobrovoľníkov čo má dopad na ich ďalší osobný, ale aj profesný život.

Veľmi produktívny bol workshop na tému Inklúzie, ktorý poukázal na narastajúce potreby v oblasti duševného zdravia nielen mladých ľudí v Trenčianskom kraji. Žástupkyne SZŠ cirkevnej z Bánoviec nad Bebravou Lucka a Aďka navrhli využitie praxe na pomoc iným mladým ľuďom prostredníctvom prípravy a realizácie workshopov aj na iných školách. Tešíme sa na spoluprácu na tomto „pilotnom malom projekte“. Heslo INAKOSŤ NIE JE PROBLÉM by sa malo pretaviť do každodenného života a všetkých aktivít.

Stretnutia sa zúčastnilo 27 zástupcov a expertov Medzisektorovej pracovnej skupiny TSK pre mládež.

Prezentácia zo stretnutia MSPS TSK pre mládež Silvia Štefániková

Link na scany flipchartov z workshopov: https://drive.google.com/file/d/1nbLC9DgVt0yOJWOw37kKJUkeG2G3tLmW/view?usp=share_link

Ďalšie stretnutie sa uskutoční v mesiaci október 2023.

Z predchádzajúceho stretnutia 13.10.2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress