Okrúhle stoly MSPS TSK pre mládež

Ukážka dobrovoľníctva mladých Trenčanov – KAM spolu pre mladých
23. mája 2020
Projekt „4 EDU“ vytvoril a v praxi odskúšal jedinečný spôsob podpory a vzdelávania pedagógov a študentov
20. júla 2020

V dňoch 23. –25.6.2020 sa z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 okrúhle stoly MSPS TSK pre mládež uskutočnili prvýkrát online formou. Jednotlivé okrúhle stoly sa venovali týmto oblastiam:

Okrúhly stôl č. 1 – 23. 6. 2020 (14 účastníkov): 1.Vzdelávanie,2. Zamestnanosť,3. Tvorivosť a podnikavosť, 8. Sociálne začlenenie, 9. Dobrovoľníctvo .

Okrúhly stôl č. 2 –25. 6. 2020 (13 účastníkov): 4. Participácia, 5. Mládež a svet, 9. Dobrovoľníctvo, 10. Práca s mládežou.

Okrúhly stôl č. 3 –24. 6. 2020 (6 účastníkov): 6. Zdravie a zdravý životný štýl, 7. Ochrana životného prostredia, 9. Dobrovoľníctvo.

Na úvod okrúhlych stolov boli odprezentované výstupy a štatistky plnenia Akčného plánu za roky 2017 –2020 jednotlivo za každú oblasť. Následne koordinátorka práce s mládežou TSK prezentovala SWOT analýzu ku Koncepcii práce s mládežou TSK z roku 2016. Na základe zhrnutia stanovených silných, slabých stránok, príležitostí a hrozieb požiadala členov MSPS TSK pre mládež, aby sa zamysleli nad tým, čo sa od roku 2016 zmenilo a zaznačili tieto prípadné zmeny cez platformu Jamboard. Rovnako mali možnosť cez túto platformu zaznamenať rýchlu spätnú väzbu, názory a podnety k plneniu cieľov z Koncepcie rozvoja práce s mládežou do roku 2020.

Prítomní účastníci zahlasovali i ohľadom ich členstva v MSPS TSK pre mládež – všetci majú záujem o členstvo aj v budúcom období a radi prispejú k zlepšovaniu práce s mládežou v Trenčianskom kraji. Následne sa konala diskusia počas ktorej sa napr. zamýšľalo nad systémom vyhodnocovania štatistík do budúcnosti, návrhoch ďalších inštitúcií pre spoluprácu v jednotlivých oblastiach, zlúčenie troch samostatných okrúhlych stolov do jedného spoločného okrúhleho stola a pod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress