Projekt „4EDU“: Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji

Projekt Kraj a mestá spolu pre mladých -„KAM spolu pre mladých“
2. februára 2021
Žiacke školské rady
9. októbra 2019

O projekte

Tento unikátny projekt vytvorí a v praxi odskúša nový spôsob podpory a vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníkov s mládežou a žiakov, ktorý zásadne ovplyvní spôsob výchovno vzdelávacieho procesu na stredných školách a školské prostredie. Bude reflektovať na existujúce podporné aktivity v kraji a situáciu, ktorá je v súčasnosti na stredných školách. Hlavné aktivity sú tvorba vzdelávacieho modulu, ktorý bude reflektovať na potreby zamestnávateľov, škôl, samospráv. Tento vzdelávací modul pre pedagógov a študentov bude vychádzať z nových trendov a výskumov, ktoré máme k dispozícii o živote mladých ľudí, spôsobe fungovania a potrebách nielen ich, ale aj trhu práce a celkovej spoločnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií o projekte nájdete tu: Letak_4edu

Memorandum o spolupráci

Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu n.o.; Krajské centrum voľného času, r.o. v TrenčíneTrenčianska regionálna komora SOPK podpísali memorandum o spolupráci pri realizácii pilotného projektu.

Pilotný projekt vytvorí a v praxi odskúša jedinečný  spôsob podpory a vzdelávania pedagógov a študentov, ktorý zásadne ovplyvní spôsob výchovno -vzdelávacieho procesu na stredných školách a školské prostredie. Bude reflektovať na existujúce podporné aktivity v kraji ako sú transformácia regiónu Hornej Nitry v súvislosti s útlmom banských činností, podpory zavádzaní športovej a osobnostnej prípravy žiakov a študentov. Projekt má komplexný charakter. Popri celoplošnom zameraní na všetky okresy v kraji bude zahŕňať špecifiká vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami.

Výsledkom projektu bude Akreditácia vzdelávacieho programu pre pedagógov a pedagogických pracovníkov, ktorá zavedie jednotné vzdelávacie štandardy a pravidlá.

Pracovné stretnutie expertnej skupiny projektu „4EDU“

V priestoroch Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého sa uskutočnilo 31.8.2020 pracovné stretnutie expertnej skupiny projektu „4 EDU“. Počas tohto stretnutia diskutovali o nasledovných témach:

  • Čo chýba pedagógom?
  • Čo chýba žiakom, keď vchádzajú na trh práce?
  • Aké sú nové trendy v práci s mládežou a ako ich môžeme využiť v školách?
  • Ako zvýšiť motiváciu žiakov? Ako myslieť na špeciálne potreby našich žiakov?

Diskusia prebehla s tými najpovolanejšími  zamestnávateľmi, pedagógmi, žiakmi, ktorých sa to týka, zástupcami inštitúcií a pod.

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress