Projekt „Mars a Venuša alebo muž a žena“

Projekt „Kedysi a dnes“
3. februára 2021
Projekt „Pomôž prírode, pomôžeš sám sebe“
3. februára 2021

O projekte

Projekt sa uskutočnil 26.7. – 4.8.2020 v úzkej spolupráci s OZ Silnejší Slabším a detskými domovmi z Trenčína, Adamovských Kochanoviec a Vizovic a bol určený pre 40 mladých ľudí z detských domovov, rodín zo zlých sociálnych pomerov. Viacerí účastníci boli rómskeho pôvodu. Miesto výmeny bola Chocholná Velčice – Kykula. Chceli sme účastníkov posunúť a nasmerovať v otázkach týkajúcich sa témy rodová rovnosť. Títo mladí ľudia mali skreslené predstavy, čo sa očakáva od žien a čo od  mužov. Nakoľko žijú v zariadeniach alebo zlých rodinných pomeroch, tak sa stretávajú skôr zo ženskými vzormi správania. Z ČR sa zúčastnili 20 účastníci z detských domovov ale i rodín. 2 vedúci, ktorí s nimi riešili otázky rodovej rovnosti v rámci aktivít neformálnej skupiny, pracujú a mali skúsenosti s riešením otázok rodovej rovnosti. Slovenská strana vyslala 24 účastníkov, 2 vedúcich, 2 asistentov a 1 zdravotnú sestru. Počas výmeny sme hostili aj ďalších hostí a speakrov, ktorí obohatili program o ďalší iný pohľad na problematiku, ako napríklad prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a iných. 

Pribrali sme aj zdravotne a mentálne znevýhodnených 4 účastníkov, ktorých málokedy chcú z detského domova niekde pustiť, ktorí sa ale veľmi radi zapájali do všetkých aktivít a skupina ich pekne podporovala. Asistenti a zdravotná sestra mali na starosti účastníkov, ktorí mali zdravotné problémy (hlavne psychického smeru), ale aj traumy z minulosti. Koordinátorka práce s mládežou mala na starosti obsahové zabezpečenie celého programu a vedenie minilídrov, prostredníctvom mentoringovej podpory. Špecifikom tejto skupiny bolo, že mali veľmi silne vyvinuté emocionálne vnímanie okolia a komunity. Na základe týchto vecí bolo aj program prispôsobovaní ich vnímaniu a potrebám s prihliadnutím na zdravotný stav a zvládanie programu z ich strany. Bolo veľmi dôležité, aby získali správny pohľad a názor na otázky rodovej rovnosti a aj v budúcom živote sa vyhli problémom v spoločnosti.

Praktické aktivity boli priamo vybrané na výmene, ale dôležité boli aj teoretické vedomosti a informácie, príklady praxe a situácii, rolové hry, ktoré dokážu zvládnuť. Poukázali sme na pozitívne príklady úspešných ľudí, ktorých neodradili názory okolia. Pre nich samotných nebolo dôležité to, že ich povolanie sa nestotožňuje s profesiou ženy, alebo muža a napriek tomu sa dokázali presadiť a išli za svojim cieľom. Presadili sa v živote, sú prospešní v komunite a posunuli sa k svojej práci na základe ich postojov a názorov. Počas projektu účastníci pripravili kalendár na rok 2021, ktorý vyjadruje ich očami vnímanie rovnoprávnosti ľudí v rôznych časových obdobiach a krátke video s ich odkazom pre iných mladých ľudí a komunitu.

 

Video z projektu

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress