Projekt „Pomôž prírode, pomôžeš sám sebe“

Projekt „Mars a Venuša alebo muž a žena“
3. februára 2021
Regionálna stredoškolská hokejová akadémia
2. februára 2021

O projekte

Grantovú podporu Erasmus+  projektu  za podpory koordinátora práce s mládežou TSK získalo Občianske združenie (OZ) Silnejší slabším. Odborným garantom projektu je koordinátorka práce s mládežou TSK Ing. Silvia Štefániková. Hlavnými partnermi v projekte sú TSK, KCVČ– RCM, Obec Chocholná – Velčice, Detský domov Myjava, Detský domov Strážnice, Uherský Ostroh.

Cieľom projektu bolo zvýšiť sebavedomie účastníkov, detí z detských domovov a rodín, ich kompetencie (nielen o živote v súlade s prírodou, ale aj naučiť ich životu, ktorí viedli naši predkovia) prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. Naši predkovia rešpektovali prírodu a starali sa aj o jej ochranu.  Práve preto sme si porovnávali skúsenosti o týchto témach medzi mladými ľuďmi zo SR a ČR. Oni sú tí, ktorí už mali skúsenosti s prácou dobrovoľníka v združeniach alebo skupinách. Títo mladí ľudia mali problém dokončiť stredné vzdelanie alebo povinnú školskú dochádzku. Informovali sme ich o dobrovoľníckych akciách, ktoré boli pre nich prospešné a nasmerovali ich k budúcej práci, povolaniu, ale aj vyplneniu voľného času, sebarealizácii a sebapoznávaniu. Počas realizácie výmeny   si vytvorili vlastné dobrovoľnícke činnosti.

Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sme túto skupinu mládeže učili k lepšiemu presadeniu sa svojich záujmov, ale aj naladiť sa a poznať potreby komunity. Ako dôležité sme vnímali to,  aby získali pocit niečoho, čo sami ovládajú. Čo bolo prospešné pre spoločnosť alebo jednotlivca.  Zároveň sme ich posúvali pri objavovaní nových zručností a podporovali proces sebapoznávania.  Pri realizácii dobrovoľníckych aktivít si uvedomovali svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti, ale aj svoje sny a túžby. Projektu sa zúčastnilo 40 účastníkov, 7 lídrov a zdravotný dozor.

Výsledky projektu

Pri realizácii projektu sme dosiahli

  • Zmenu vnímania dobrovoľníctva u účastníkov
  • Zmenu vnímania dobrovoľníctva v komunite, ktorá ho začala brať ako prínos
  • Rozvoj kompetencií – softskills u účastníkov a prispeli k zvýšeniu ich pripravenosti  na trh práce
  • Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít prispieť k ochrane životného prostredia v chránenej krajinnej oblasti Bielych Karpát
  • Prispieť k informovanosti návštevníkov o oblasti – flóre a faune, spôsobe ich ochrany

Výstupom projektu bola aj brožúrka a výsledné video, ktorým chceli účastníci poukázať na problematiku dôležitosti ochrany životného prostredia.

 

Video z projektu

 

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress