Spoza brány k politikom

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – DofE
23. septembra 2017

Trvanie projektu: od 11.1.2016 do 11.1.2018

Zapojení partneri:

Grantovú podporu Erasmus+ projektu získalo občianske združenie (OZ) Silnejší slabším za podpory koordinátorky práce s mládežou TSK – Ing. Silvii Štefánikovej, ktorá je zároveň odborným garantom projektu.

Hlavnými partnermi v projekte sú:

  • Trenčiansky samosprávny kraj

  • Mesto Trenčín

  • Obec Chocholná – Velčice

  • Obec Adamovské – Kochanovce

  • Detské mestečko Trenčín - Zlatovce

  • Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce

  • Krajské centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže

  • Penzión pre seniorov


Prečo vznikol projekt?

Deti žijúce v detských domovoch a domovoch sociálnych služieb (DSS) často nevedia, akou cestou by sa mali uberať, čo sú ich silné a slabé stránky, aké povolanie by si mali vybrať, v čom majú talent. Nevedia vhodne využiť svoj potenciál tak, aby si mali šancu tým pomôcť pri stavaní ich vlastnej budúcnosti, deťom chýbajú informácie, na koho sa môžu obrátiť, keď odídu z detského domova, ako riešiť osamostatnenie, zabezpečenie, bývanie, zamestnanie. Je veľa možností, ktoré ponúka mesto a VÚC a v dôsledku zlej informovanosti a strachu z týchto zariadení mladí ľudia nedokážu využiť tieto možnosti - chceme im pomôcť sprostredkovať kontakt, prekonať bariéry a obavy z odmietnutia.

Čo je cieľom?

Chceme podporiť štruktúrovaný dialóg medzi klientmi sociálnych zariadení (DSS Adamovské Kochanovce, DSS Trenčín), detí z detských domovov (Detské mestečko Zlatovce, DSS Adamovské Kochanovce) na jednej strane a verejnými inštitúciami (mesto Trenčín, obec Chocholná - Velčice, Adamovské Kochanovce, TSK) a regionálnymi politickými predstaviteľmi (mestskí a obecní poslanci) na strane druhej. Výstupom tohto dialógu bude informovanosť mladých ľudí z trenčianskeho regiónu ohľadom možností, ktoré ponúka mesto a samospráva v rámci sociálnej podpory, bývania, osamostatňovania, vzdelávania a zastúpenie tejto cieľovej skupiny v orgánoch, ktoré pripomienkujú podklady ovplyvňujúce život mladých ľudí. Prostredníctvom spoločných aktivít dôjde k výmene kontaktov a nadviazaniu vzťahov. Odchovanci z detských domovov budú vedieť, na koho sa môžu obrátiť pri riešení praktických životných situácii (bývanie, sociálna pomoc, vedenie domácnosti), ako im pomôže mesto, samospráva. A zároveň, verejní predstavitelia uvidia praktický život ľudí v zariadeniach a zistia, čo im chýba, čo potrebujú, aké majú myšlienky a dokážu ich vyjadriť na kompetentných miestach.

Veľmi dôležité bude nastaviť zrozumiteľnú komunikáciu medzi verejnými inštitúciami a klientmi zo zariadení. Stretnutia s hendikepovanými ľuďmi naštartujú nové vzťahy, takýto človek, keď príde do styku s úradmi, bude sa vedieť podeliť o svoje pocity a problémy.

Videá k projektu

 

 

 

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress