Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja

Regionálna stredoškolská hokejová akadémia
2. februára 2021
Projekt „Škola demokracie“
2. februára 2021

Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja je od roku 2018 nanovo obnoveným poradným orgánom predsedu TSK, pričom zasadá 2x ročne. Ide v podstate o vytvorenie priestoru pre mladých ľudí, kde môžu diskutovať a riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú na SŠ. Organizáciu stretnutia a spracovanie podnetov má na starosti koordinátorka práce s mládežou TSK. Zástupcovia stredoškolského parlamentu nominujú svojich zástupcov do Medzisektorovej pracovnej skupiny TSK pre mládež.

Prínosom tohto systému je, že sa riešia praktické záležitosti a problémy mladých ľudí s okamžitou reakciou predsedu TSK, zvyšuje sa vzájomná informovanosť samosprávy a mladých ľudí o dianí na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, a tiež o pripravovaných podujatiach. Vďaka participatívnym rozpočtom, o ktorých predseda TSK na stretnutí stredoškolského parlamentu informuje, dostávajú študenti na SŠ v Trenčianskom kraji možnosť rozhodovacej právomoci.

 

Školenie stredoškolského parlamentu na Gazdovstve Uhliská

7. ‒ 9.11.2019 sa konalo v priestoroch Gazdovstva Uhliská, v Nemšovej – časti Trenčianska Závada, školenie stredoškolského parlamentu, ktoré organizovalo KCVČ –RCM v spolupráci s TSK a Radou mládeže Trenčianskeho kraja v rámci plnenia Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK. Zúčastnilo sa ho 16 mládežníkov z 10 škôl za účelom zaškolenia a získania nových informácií ohľadom ŽŠR. Školitelia odovzdávali zúčastneným nielen množstvo dôležitých informácií o legislatíve, štatúte a voľbách, ale zažili i rôzne teambuldingové aktivity a predstavenie vlastných školských rád, svojich činností, silných a slabých stránok ŽŠR, svojich najväčších úspechov a výziev. Účastníci boli obohatení o množstvo prínosných informácií a rád, napríklad ohľadom práce s rozvojom vlastného tímu, či vyjednávania ako byť dobrým lídrom.

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress