Žiacke školské rady

Projekt „4EDU“: Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji
29. júna 2020
Projekt AKTIV
6. decembra 2017

O žiackych školských radách

Žiacke školské rady (ŽŠR) sú dôležitým, ale najmä vhodným prostriedkom ako už v mladom veku vytvárať v žiakoch povedomie o demokratickej spoločnosti. Podporujú rozvoj slobodnej a občianskej spoločnosti, v ktorej sa jednotlivci aktívne zúčastňujú a participujú vo verejnom živote a majú prehľad o dianí okolo seba. Ďalším stupňom rozvoja ŽŠR je ich vzájomné združovanie na miestnej alebo krajskej, či až národnej úrovni. V Trenčianskom kraji rozvoj zástupcov ŽŠR má v kompetencii Rada mládeže Trenčianskeho kraja a koordinátorov ŽŠR Regionálne centrum mládeže. Vynikajúcim nástrojom na zlepšenie činnosti ŽŠR a výmenu skúseností sú školenia, rôzne workshopy a spolupráca mimo školy.
V roku 2017 vstúpil do platnosti zákon č. 177/2017 Z. z., ktorým sa menil a doplnil zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa zmenil zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Hlavným cieľom aktivít týkajúcich sa ŽŠR je ich podpora a rozvoj na ZŠ a SŠ, zároveň tiež podpora ich spolupráce i rozvoj demokracie na školách.

Príručku pre žiacke školské rady si môžete stiahnuť tu: príručka aktívneho študenta – ŽŠR

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress