Projekty venujeme

Prípravná návšteva

9. – 10.2.2020 sa uskutočnila prípravná návšteva projektu v Zlíne, za účasti 2 lídrov zo SR a ČR a 2 účastníkov projektu (KCVČ – RCM a GJŠ Zlín). Mládežnícka výmena naplánovaná na termín 15. – 21. 3.2020 v školiacom stredisku „Horský hotel Poštár“ v Belušských Slatinách, v počte 40 žiakov vo veku 13 – 16 rokov, ktorí mali záujem pracovať na rozvoji ŽŠR na svojej škole pod dohľadom dvoch lídrov, sa z dôvodu nariadenia vlády ohľadom šírenia koronavírusu COVID-19 nemohla uskutočniť v pôvodnom plánovanom termíne. Nakonie sa ju podarilo zorganizovať 27.9.-3.10.2021 v krásnom prostredí Penziónu Branecký v Trenčíne.

Hlavná myšlienka

Hlavnou myšlienkou medzinárodnej výmeny je stretnutie mladých ľudí z rôznych európskych krajín, ktorých spája spoločná téma. Počas výmeny si rozvíjajú rôzne kompetencie a vymieňajú si skúsenosti, spoznávajú iné kultúry a prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania, ako sú workshopy, 2 teambuilding a aktivity , ktorých cieľom je vytvoriť súdržnosť skupiny, rolové hry, simulácie, diskusie a iné efektívne nástroje rozvíjajúce vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Projekty mládežníckych výmen podporuje grantový program Európskej komisie Erasmus +, časť neformálneho vzdelávania, ktorá sa snaží podporiť prostredníctvom týchto projektov rozvoj interkultúrneho vzdelávania, aktívneho občianstva, demokracie, dobrovoľníctva a iných aktuálnych tém na území Európskej únie.

Cieľová skupina a kontext projektu

Našou cieľovou skupinou boli mladí ľudia ktorí sa snažia rozvíjať školské parlamenty na základných a stredných školách, alebo osemročných gymnáziách. Po uskutočnení stretnutí, workshopov a školeniach sme zistili, že motivácia je najdôležitejšou potrebou tejto cieľovej skupiny. Podobná situácia je v meste Zlín, a celom Zlínskom ale aj Moravskoslezskom kraji. Aj preto sa tešíme, že sa k nám pripojili aj zástupcovia Parlamentu detí a mládeže mesta Ostrava. Zástupcovia šolských parlamentov na základných a stredných školách majú potenciál na organizovanie aktivít, ale stretávajú sa aj s problémami s ich propagáciou a prezentáciou ich názorov a všetkých akcií medzi spolužiakmi a zároveň smerom k vedeniu školy a pedagogickému zboru. Na základe predchádzajúcich skúseností sme v roku 2021 pripravili projekt v spolupráci s partnerom – Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, Česká republika.
Projekt je podporený z grantového programu Erasmus + oblasť mládeže a pokrýva všetky náklady účastníkov spojené s projektom.

Počas projektu sme sa nezameriavali len na témy súvisiace so školským a mládežníckymi parlamentmi a ich činnosťou, ale venovali sme sa aj ďalším témam a to, kto je zriaďovateľ školy, aké má právomoci, čo je to občianstvo a EÚ. Zároveň účastníci počas projektu veľa komunikovali, diskutovali a pracovali v rôznych tímoch čo im rozvinulo aj ďalšie kompetencie. Okrem iného vytvárali aj krátke filmy, takže aj kreativita a digitálne technológie nezostali nepovšimnuté. Počas projektu boli účastníci vedení a motivovaní k reflektovaniu ich zážitkov a novonadobudnutých zručností.

Projekt viedol účastníkov k získaniu vedomostí a zručností, ktoré im pomôžu v ich práci v študentskom parlamente na školách, ale aj v denných situáciách a pomohol im pochopiť prepojenie demokracie a žiackych školských rád a dôležitú úlohu participácie v spoločnosti.

Termín a miesto konania projektu: Penzión Branecký v Trenčíne, 27.9. – 3.10.2021

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress