Prvé stretnutie realizačného tímu
28. januára 2016
Stretnutia koordinátorov žiackych školských rád základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja
15. septembra 2019

8.2.2016 sa na Úrade TSK uskutočnila tlačová konferencia.

Tlačová správa TSK: Projekt OZ Silnejší slabším dá v priebehu nasledujúcich dvoch rokov šancu mladým ľuďom z detských domovov a  DSS na plnohodnotnejší život medzi ľuďmi. Organizátori a dobrovoľníci zainteresovaní v projekte počas viac ako 20 rôznorodých aktivít pomôžu zdravotne či sociálne znevýhodneným ľuďom do 30 rokov spoznať, aké sú ich práva a povinnosti voči mestskej a krajskej samospráve, ale aj to, aké sú ich možnosti v oblasti sociálnej podpory, bývania či vzdelávania a kde na mestských či krajských úradoch majú hľadať pomocnú ruku.

Cieľovou skupinou pilotného projektu sú deti z detských domovov a DSS. Počas nasledujúcich 24 mesiacov sa konkrétnymi respondentmi stanú deti z Detského mestečka v Zlatovciach a prijímatelia sociálnej služby DSS – Adamovské Kochanovce. Zapojené deti čaká okrem stretnutí s poslancami, odborníkmi z praxe či profesijne úspešnými odchovancami detských domovov aj návšteva jednotlivých úradov a inštitúcií (napr. matrika, úrad práce, zdravotná poisťovňa), na ktoré ich dovedú rozličné životné situácie. Veríme, že vďaka projektu Spoza brány k politikom sa nám podarí podporiť štruktúrovaný dialóg medzi prijímateľmi sociálnych služieb a deťmi z detských domovov na jednej strane a verejnými inštitúciami a politickými predstaviteľmi s rozhodovacími právomocami na strane druhej. Ide o to, aby mali verejní činitelia konkrétne požiadavky týchto sociálnych skupín priamo z prvej ruky a zároveň o to, aby sa ich mladí ľudia z domovov nestránili prezentovať svoje potreby a tiež, aby vedeli ako na to.

TSK ako jeden z partnerov projektu v jeho realizácii vidí možnosť nadviazať na projekt „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu“. Župa na tento účel vytvorila projektovú radu v roku 2015. V DSS Adamovské Kochanovce prebehli viaceré zmeny s podporou Operačného programu Ľudské zdroje. Konečným cieľom projektu deinštitucionalizácie je poskytovanie komunitných sociálnych služieb.

Cieľom oboch projektov je napomôcť klientom získať samostatnosť a rozvinúť sociálne zručnosti. Jednotlivými aktivitami v projekte chceme dospieť k zmene postojov všetkých zainteresovaných voči tejto cieľovej skupine a vytvoriť priestor na ich začlenenie do aktívneho spoločenského života. Chceme podporiť nadväzovanie nových kontaktov a vzťahov medzi cieľovými skupinami a tiež budovať vzájomnú úctu, porozumenie a spoluprácu. Veríme, že pomocou školení a rôznych aktivít v projekte zvýšime šance na zamestnanie sa a plnohodnotný život týchto mladých ľudí.

Ako žijú mladí ľudia z detských domovov a DSS? A čo po odchode z neho? Aký majú štart do života? Vedia, kto a ako im môže pomôcť? Ako vybaviť veci na matrike, ZP, SP, meste …? A ako sa rozhoduje o nich? 

Projekt s netradičným názvom Spoza brány k politikom bol podporený grantovým programom Erasmus+, ktorý administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Iniciátormi projektu sa stali dobrovoľníci z OZ Silnejší slabším pod vedením Emílie Šprtlovej, koordinátorky projektu. Ako už z názvu vyplýva, partnermi projektu sa stali TSK, mesto Trenčín, obce Chocholná-Velčice a Adamovské Kochanovce, ďalej DSS Adamovské Kochanovce a RCM v rámci KCVČ – oboje v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, Detské mestečko Zlatovce a Iskierka nádeje SD, n. o. (známa ako Seniorville) v Trenčíne – Záblatí.

Tlačová konferencia spolu s informačným blokom o cieľoch, metódach a výzvach projektu Spoza brány k politikom sa uskutočnila 8. februára 2016 od 13:00 hod. v kongresovej sále TSK za účasti zástupcov verejnej samosprávy. Organizátori zároveň privítali dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní čiastkovými aktivitami napomôcť k dosiahnutiu stanovených cieľov a zvýšeniu kľúčových kompetencií zdravotne či sociálne znevýhodnenej mládeže do 30 rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress