Zasadnutie predsedníctva KMP TSK 29.6.2023

Dňa 29.6.2023 sa v priestoroch zasadačky KCVČ v Trenčíne konalo zasadnutie dočasne povereného predsedníctva KMP TSK. Hlavným bodom programu bolo schválenie dokumentov KMP TSK: Štatútu KMP TSK, Etického kódexu KMP TSK a Volebného poriadku smenu delegátov a Volebného poriadku predsedníctva KMP TSK.

Predsedníctvo KMP TSK

Dokumenty Krajského mládežníckeho parlamentu Trenčianskeho samosprávneho kraja: