Uskutočnilo sa stretnutie koordinátorov práce s mládežou Trenčianskeho kraja online formou

Máme schválenú novú Koncepciu rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2028!
11. mája 2021
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka Prievidza zorganizovali Najmilší koncert roka 2021 po prvýkrát ONLINE!
17. mája 2021

Dňa 11.5.2021 sa uskutočnilo online stretnutie koordinátorov práce s mládežou miest Trenčianskeho kraja. Zúčastnilo sa ho 19 účastníkov z miest ako je Trenčín, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Trenčianske Teplice, Bánovce nad Bebravou, Stará Turá, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Žiar nad Hronom a Handlová. Stretnutie otvorila koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho kraja, Ing. Silvia Štefániková. Na úvod zosumarizovala novinky z regionálnej úrovne, prostredníctvom krátkeho videa z XXIX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK predstavila prítomným najdôležitejšiu novinku, a to jednohlasné schválenie strategického dokumentu – Koncepcie rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2028. Novinky z národnej úrovne predstavila regionálna koordinátorka IUVENTY pre Trenčiansky kraj, Ing. Dana Gavalierová.

Po tejto sumarizácii nasledovalo prezentovanie pracovníkov s mládežou v ktorom zhrnuli ich aktuálny stav v meste, problémy, ktorým musia čeliť a plány do budúcnosti. Zhodli sa na tom, že pandemická situácia na Slovensku im žiaľ nedovolila uskutočniť kvôli prevencii šírenia COVID-19 mnoho aktivít. Koordinátorka práce s mládežou mesta Trenčín, Ing. Veronika Sučanská, MBA priblížila možnosť zapojenia sa do projektu Pestovanie zvedavosti/Cultivating Curiosity. S týmto projektom mesto Trenčín postúpilo do druhého kola v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. Nosným prvkom projektu bol 60 stranový Bid Book, vypracovaný pre medzinárodnú porotu. Bid Book si môžete preštudovať v slovenskej jazykovej verzii tu: https://dde55047-bf90-43a6-bed9-f30519e72a57.filesusr.com/ugd/516d70_96b47307632c4d169a0d51e7cf2118e0.pdf

Na programe bolo tiež mapovanie situácie v Trenčianskom kraji, ktoré vyhodnotila na základe dotazníkového prieskumu Ing. Gavalierová. Respondentmi boli mládežnícki vedúci a lídri neformálnych skupín, študenti, miestna samospráva, CVČ, MVO, športové kluby, štátna samospráva, zamestnanci školy a iní. Najväčší záujem o vzdelávanie vyplynul na tému: neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, kritické myslenie a mediálna gramotnosť, mediácia a riešenie konfliktov, práca s online nástrojmi (ON – OFF), participácia a dobrovoľníctvo, komunikácia vnútri skupiny a i. Prekvapivé bolo zistenie, že väčšina respondentov preferuje ako formu vzdelávania naďalej online vzdelávanie.   

Počas strenutia zreferoval o situácii v Rade mládeže Trenčianskeho kraja (RMTNK) Samuel Šlesár – člen predsedníctva Rady mládeže Trenčianskeho kraja. Počas prezentácie odzneli informácie o tom, ako aktuálne fungujú, aké riešia problémy a čo plánujú v nasledujúcom období. Alina Prochasek z Poľska predstavila projekt “With the eye of youth”. Pracovníci s mládežou budú mať príležitosť zdokonaliť svoje schopnosti na tréningovom kurze v poľskom meste Bytom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress