V decembri 2021 sme mali nabitý online program

Projekt „With the Eye of Youth“ aktivizoval mladých v štyroch mestách
27. decembra 2021
Nový projekt pre učiteľov a pracovníkov s mládežou – HOOP into childwelfare / HOOP do starostlivosti o deti
15. februára 2022

Počas mesiaca december sme zorganizovali mnoho online aktivít, ako napr. stretnutie Medzisektorovej pracovnej skupiny pre mládež TSK, stretnutie Stredoškolského parlamentu s predsedom TSK, stretnutie koordinátorov žiackych školských rád, stretnutie koordinátorov práce s mládežou miest TSK a pod.

Medzisektorová pracovná skupina pre mládež TSK (MSPS TSK) – 1.12.2021

Dňa 1.12.2021 sa uskutočnilo stretnutie MSPS TSK pre mládež. Koordinátorka práce s mládežou TSK osobitne privítala Ing. Richarda Hančina, PhD., nového vedúceho odboru školstva a kultúry TSK. Na pozícii novej regionálnej koordinátorky IUVENTA pre Trenčiansky kraj predstavila p. Stanislavu Minárikovú, ktorá následne doplnila informácie o jej skúsenostiach v oblasti práci s mládežou. Pôvodný program mal rozoberať priebeh napĺňania priorít Koncepcie rozvoja práce s mládežou do roku 2028 a pripomienkovanie návrhov. Vzhľadom na nižší počet účastníkov, pandemickú situáciu COVID-19, z nej vyplývajúce problémy členov Medzisektorovej pracovnej skupiny pre mládež TSK a hĺbku ich výpovedí, sme sa namiesto tohto programu venovali možným riešeniam a pomoci aktérom. Je pre nás nesmierne dôležité reflektovať na aktuálne potreby mladých ľudí, všetkých pracovníkov s mládežou a ponúknuť im pomocnú ruku.

Aktuálne je stále možnosť prihlásiť sa za člena Medzisektorovej pracovnej skupiny TSK pre prácu s mládežou (január – menovacie dekréty; február – 1. zasadnutie).

Prosím potvrďte Váš záujem o členstvo v MSPS TSK do roku 2028 prostredníctvom tohto linku:  https://forms.gle/6p3VVzDVnM9vmo2W8

Foto z online stretnutia MSPS TSK

Stretnutie Stredoškolského parlamentu Trenčianskeho samosprávneho kraja – 8.12.2021

Dňa 8.12.2021 sa uskutočnilo Stretnutie Stredoškolského parlamentu Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti predsedu TSK – Ing. Jaroslava Bašku a viac ako 60 študentov SŠ TSK. Online stretnutia sa zúčastnil aj Ing. Richard Hančin, PhD., vedúci odboru školstva a kultúry TSK, Ing. Jaroslav Foltýn, vedúci odd. školstva, kultúry, mládeže a športu a MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Mgr. Lucia Čopíková z CPPPaP Trenčín a Mgr. Lucia Košťálová, školská psychologička z Gymnázia Dubnica nad Váhom a zároveň zástupkyňa Asociácie školských psychológov.

Toto online stretnutie reflektovalo na aktuálne problémy študentov a výzvy, ktorým musia čeliť školy počas pandémie. Zástupcovia žiackych školských rád na stredných školách sa venovali aj prechodu na dištančné vzdelávanie na školách a tiež  pomoci spolužiakom. Ing. Jaroslav Baška priblížil súčasné aktivity a projekty župy v oblasti školstva. „Aktuálna situácia je zložitá pre žiakov aj pre učiteľov. Stredoškolský semafor svojimi rozhodnutiami menia hygienici i vláda. Preto vítam organizáciu tohto stretnutia, kde by sme si mali povedať, čo nás čaká najbližšie dni. Pokiaľ ide o posledné dva roky, COVID-19 ovplyvnil naše správanie, ale aj prezenčnú formu výučby, ktorú nahradilo dištančné vzdelávanie. Vážim si všetkých tých, ktorí dodržujú pravidlá školského semaforu a nosia rúška,“ prihovoril sa predseda TSK a mladých vyzval, aby si aj naďalej chránili svoje zdravie. Na tomto stretnutí mohli klásť zástupcovia ŽŠR otázky, ktoré predseda rád zodpovedal. Psychologičky zas prítomným vysvetlili nevyhnutnosť pomoci spolužiakom s problémami a prezradila tiež, na koho sa môžu v prípade komplikácií obrátiť. Tretí blok patril aktivitám, fungovaniu i problémom, s ktorými sa v súčasnom období stretávajú žiacke školské rady.  

Stretnutie Stredoškolského parlamentu s predsedom TSK

Stretnutie koordinátorov žiackych školských rád Trenčianskeho kraja10.12.2021

Dňa 10.12.2021 prebehlo Stretnutie koordinátorov žiackych školských rád Trenčianskeho kraja. Na tomto stretnutí sa prediskutovala Situácia v ŽŠR na školách a legislatívne zmeny. Rada mládeže Trenčianskeho kraja – Samuel Šlesár, člen predsedníctva RMTNK odprezentoval jej činnosť za rok 2021 prostredníctvom prezentácie. Stretnutia sa tiež zúčastnila za RMTNK Mária Labudíková. Počas prezentácie odzneli informácie o tom, ako aktuálne fungujú, aké aktivity sa im podarilo uskutočniť, a tiež aké majú plány a výzvy do budúcnosti.

Mgr. Milan Polešenský z IUVENTY stručne informoval o rozvíjaní ŽŠR v Bratislavskom kraji. Trenčiansky kraj považujú za príklad v tom, ako to robiť dobre. Zrealizovali spoločné voľby do ŽŠR – na tomto projekte sa mohli študenti použiť z negatív (čo by mohli spraviť v budúcnosti lepšie) a overiť si, čo naozaj funguje. Jedny voľby do ŽŠR prebiehali elektronicky (cez EduPage) a druhé fyzicky (klasické voľby). Tieto dobré príklady praxe odprezentoval Alen Imamovič študent Gymnázia Pankúchova, Bratislava a Štefan Čikovský – študent Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa.

Foto z online stretnutia koordinátorov ŽŠR

Stretnutie koordinátorov práce s mládežou Trenčianskeho kraja 16.12.2021

Dňa 16.12.2021 sa stretli online formou pracovníci s mládežou miest TSK. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Rady mládeže Trenčianskeho kraja. Mária Labudíková a Katarína Bošková – členka projektového tímu, členka študentského parlamentu mesta PB, a tiež členka ŽŠR Gymnázia v Považskej Bystrici, odprezentovala činnosť RMTNK za rok 2021 pomocou vytvorenej grafiky.

Ing. Veronika Sučanská, MBA informovala o celom procese zapojenia mesta Trenčín do projektu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. Úžasnou správou je, že Trenčín získal titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, a to so sloganom Pestovanie zvedavosti (Cultivating Curiosity). Stalo sa tak po takmer dvojročnej intenzívnej príprave a dvoch výberových kolách.

Ing. Štefániková predstavila prítomným uskutočnené aktivity a nové projekty v oblasti práce s mládežou:

 • Schválenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou do roku 2028
 • Stretnutie Medzisektorovej pracovnej skupiny TSK pre mládež
 • Stretnutie Stredoškolského parlamentu TSK
 • Stretnutie koordinátorov ŽŠR Trenčianskeho kraja
 • Projekt „4EDU“: Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji.
 • Projekt „With the eye of youth – Okom mládeže
 • Trilaterálna mládežnícka výmena SPACE pre žiacke školské rady stredných škôl
 • Bilaterálna mládežnícka výmena Škola demokracie pre žiacke školské rady základných a stredných škôl
 • Predĺženie projektu LIQ – výmena skúseností práce s mládežou v Portugalsku
 • Nový projekt „EDU4EDU“ – Regionálnemu centru mládeže sa podarilo v spolupráci s organizáciami z Trenčianskeho kraja, ale aj z partnerských organizácii z Českej republiky predložiť projekt EDU4EDU zameraný na rozvoj kompetencií pracovníkov s mládežou a pedagógov v 3 základných oblastiach: 1. Špeciálne potreby mladých ľudí; 2. Rozvoj školiteľských a facilitačných zručností pracovníkov s mládežou; 3. Kariérové poradenstvo a osobnostný rozvoj mladého človeka. Projekt priamo reaguje na potreby identifikované v Trenčianskom kraji a chce sa sústrediť na rozvoj kvality práce s mládežou v našom kraji a reflektovanie na špeciálne potreby mladých ľudí. Projekt bol podporený a bude sa realizovať od 1.1.2022 do konca roku 2023.
 • Okrem toho koordinátorka práce s mládežou TSK pomáha v rámci úzkej spolupráci s mestami v kraji rozvoji kvality práce s mládežou a jej trvalej udržateľnosti.
 • Spolupráca s Radou mládeže Trenčianskeho kraja
 • Spolupráca so Žilinským samosprávnym krajom a s ďalšími partnermi.
 • Plánovanie spoločného projektu na rozvoj mládežníckych parlamentov – sieťovanie.
Foto z online stretnutia koordinátorov práce s mládežou miest TSK

Počas všetkých uvedených stretnutí koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja upriamila pozornosť na unikátny projekt s názvom Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno–vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji““ skrátene „4EDU“, ktorý vytvorí a v praxi odskúša nový spôsob podpory a vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníkov s mládežou a žiakov. Tento projekt zásadne ovplyvní spôsob výchovno vzdelávacieho procesu na stredných školách a školské prostredie. Bude reflektovať na existujúce podporné aktivity v kraji a situáciu, ktorá je v súčasnosti na stredných školách. Viac o projekte tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

gdpr-image
Zvolením možnosti „Prijať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Stránka zbiera iba nevyhnutné cookies, nepoužíva cookies na marketingové účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na záložkách „Čítať viac“.
Čítať viac

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress